Arılar yok olursa, İnsan yaşamı bitermi?

Arılar yok olursa, yaşam bitecek
Einstein tarafından ilk defa dile getirildiğinde pek çok bilim otoritesinin ciddiye almadığı, arıların yok olması halinde dünyadaki yaşamın sona ereceği tezi, günümüzde ciddi konservasyon projelerinin gerçekleştirilmesine neden olan temel bir tarımsal kuraldır. Arılar tek başlarına ele alındığında esasında bal yapmak dışında bir fonksiyonları yokmuş gibi görünen canlılardır ki, insan nesli bal olmadan pekala yaşayabilir. Zaten Einstein insan nesli yok olur dememiştir. Tüm canlı neslinin yok olacağını ifade etmiştir ki, burada bahsedilmek istenen arıların bal yapma fonksiyonu değil polen taşıma fonksiyonudur.

Hepimizin bildiği gibi bitkiler eşli ürerler. Her bitki bir kendisi ile aynı gen haritasına sahip farklı bir kökten polen almak durumundadır. Aksi halde bu bir ağaçsa meyve vermez, bir sebze ise kısır olur. Bu durumda belli bir süre sonra bitkilerin hiçbir yenilenme olasılığı kalmaz. Zira çekirdeğe sahip meyveler olmazsa, bitkinin bir sonraki nesle erişmesi mümkün değildir.

Doğadaki diğer canlıların beslenmesi için gerekli olan bitki çeşitliliğinin ortadan kalkması, kısa zamanda ciddi bir yıkımı ortaya çıkarır. Her ne kadar döllenme için arıların polen taşımasına ihtiyacı bulunmayan bitkilerin varlığından söz edebiliyor olsak da, bu sayı oldukça az olduğundan nesillerin devamı mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak Einstein tarafından geliştirilmiş bu tez, günümüzde arıların özel olarak korunmasını sağlayan bir kesin yargıdır. Evet arılar yok olursa, dünya aurası bir çöle dönüşür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir